Hướng dẫn mới về chứng minh kinh nghiệm của thực tập sinh đi Nhật Bản

 Hướng dẫn mới về chứng minh kinh nghiệm của thực tập sinh đi Nhật Bản

 Hướng dẫn mới về chứng minh kinh nghiệm của thực tập sinh đi Nhật Bản 

 

Ngày 14/12/2017, trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực tập kỹ năng Nhật Bản (OTIT) đã đưa hướng dẫn mới về chứng minh kinh nghiệm của thực tập sinh với một số nội dung thay đổi như sau:

1. Chứng minh kinh nghiệm trong trường hợp thực tập sinh làm việc cho gia đình (hộ kinh doanh cá thể) hoặc làm nông nghiệp tại nhà: chính quyền địa phương hoặc hội nghề nghiệp có thể chứng nhận kinh nghiệm cho thực tập sinh theo Mẫu 1-28 “Chứng nhận của công ty nơi TTS đã làm việc ở nước ngoài” (link file)

2. Thay đổi trong tài liệu hướng dẫn về “Điều kiện chứng minh kinh nghiệm” (link tài liệu tiếng Nhật) (link tài liệu tiếng Việt)

Các điều kiện, hồ sơ cần thiết để chứng minh kinh nghiệm theo từng trường hợp cụ thể như sau:

- Yêu cầu kinh nghiệm ở nước ngoài cùng ngành nghề hoặc tương tự với ngành nghề sẽ thực tập ở Nhật

Thực tập sinh phải có kinh nghiệm ở nước phái cử về ngành nghề mà sẽ tập trung học tập, trau dồi kĩ năng theo chương trình thực tập sinh kĩ năng ở Nhật. Tuy nhiên, không yêu cầu tên gọi ngành nghề ở nước phái cử phải giống nhau hoàn toàn

(Tham khảo mẫu hồ sơ 1-28 “Chứng nhận của công ty nơi TTS đã làm việc ở nước ngoài”)

- Có lí do đặc biệt cần thiết phải thực tập kĩ năng dưới dạng đoàn thể quản lý ở Nhật

Áp dụng trong các trường hợp ở các điều từ 1 đến 3 sau đây:

1Trường hợp kết thúc khóa đào tạo liên quan đến cùng ngành nghề ở cơ quan đào tạo (bao gồm cả trường hợp sắp hoàn thành)

Không yêu cầu về hình thức của cơ quan đào tạo, nhưng thời gian được đào tạo bắt buộc phải trên 6 tháng hoặc trên 320 tiếng. Trong trường hợp này cần phải nộp toàn bộ các tài liệu dưới đây:

- Tài liệu thông tin khái quát về cơ quan đào tạo (Chỉ yêu cầu tài liệu liên quan đến việc đào tạo lĩnh vực cùng ngành nghề sẽ thực tập) (tham khảo mẫu 1-33)

- Tài liệu chứng minh thực tập sinh kĩ năng đã kết thúc khóa học liên quan tại cơ quan đào tạo tương ứng. (bao gồm cả giấy chứng nhận sắp tốt nghiệp)

2 Trường hợp thực tập sinh kĩ năng có thể giải thích một cách cụ thể tầm quan trọng của việc thực tập kĩ năng hoặc đang được huấn luyện các nội dung tối thiểu cần thiết cho việc thực tập kĩ năng, bao gồm

+ Cần thiết phải thực tập kĩ năng ngành nghề để kế tục công việc gia đình.

+ Cần thiết phải thực tập kĩ năng ngành nghề mà có nguyện vọng làm việc trong lĩnh vực đang phát triển nhanh. Trong trường hợp này, cần nộp bản ghi rõ lí do của tính cần thiết thực tập kĩ năng. (tham khảo mẫu 1-22)

Trong trường hợp đang được huấn luyện các nội dung tối thiểu cần thiết cho việc thực tập kĩ năng, cần có thời gian học trên 2 tháng và trên 320 giờ, hoặc khóa học trên 320 giờ, trong đó thời gian trên 1 tháng và trên 160 giờ là đào tạo trước xuất cảnh; trên 1 tháng và trên 160 giờ có liên quan đến ngành nghề thực tập (không bắt buộc học lý thuyết hay thực hành). (tham khảo mẫu 1-341-35)

3 Trường hợp được thừa nhận là đặc biệt cần thiết cho sự hợp tác kĩ thuật giữa công ty tiếp nhận hoặc đoàn thể quản lý với nước phái cử.

Sử dụng trong trường hợp được thừa nhận tiến hành thực tập kĩ năng dựa trên thỏa thuận về việc đào tạo nhân lực sử dụng chương trình thực tập sinh kĩ năng giữa cơ quan công của nước phái cử với công ty tiếp nhận hoặc đoàn thể quản lý.

3. Thay đổi trong các mẫu hồ sơ: bổ sung nội dung trong phần chú ý của Mẫu 1-22 và Mẫu 1-28

Mẫu 1-22 tiếng Nhật

Mẫu 1-28 tiếng Nhật

Doanh nghiệp có thể tham khảo hướng dẫn mới về chứng minh kinh nghiệm và các thông tin khác liên quan đến chương trình thực tập kỹ năng của Nhật Bản trên trang thông tin điện tử của Tổ chức OTIT: www.otit.go.jp./.

Tin Xuất Khẩu Lao Động Khác:
 
 
 
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Mr.Quý
(0975.946666)
 
 
Liên Kết Website